Referat fra representantskapsmøte 2024

Årets representantskapsmøte ble gjennomført 30. januar – 2. februar 2024.

Styret pr. 2. februar 2024 ble som følger:
-leder: Frank Gerl
-nestleder: Elin Mari Kilen
-styremedlem: Stian Nordengen
-styremedlem: Roy Arild Rugsveen
-styremedlem: Hanne Melby
-styremedlem: Ola Johansen
-vara styremedlem: Birthe Lysne
-vara styremedlem: Lene Brustad
Se kontaktinfo under Kontakt / Styret

Les videre

Innkalling til representantskapsmøte 2024

Med henvisning til foreningens vedtekter §4, pkt. 8 innkalles representantskapet for Delta samfunnssikkerhet.
Representantskapsmøte 2024 blir avholdt med tilhørende tur 30.01.24 – 02.02.24 med oppmøte i Oslo den 30.01.24 kl. 13:00 og hjemreise fra Oslo den 02.02.24 kl. 10:00.
Representantskapet består av:
a) Styret i Delta samfunnssikkerhet
b) Plasstillitsvalgte
c) Valgt fellesrepresentant for pensjonistmedlemmene

Les videre

Referat fra representantskapsmøte 2023

Årets representantskapsmøte ble gjennomført 20.-21. mars 2023 på Kiel ferja.

Styret pr. 21. mars 2023 ble som følger:
-leder: Frank Gerl
-nestleder: Vegar Hansveen
-styremedlem: Line Dyre Arnøy
-styremedlem: Roy Arild Rugsveen
-styremedlem: Hanne Melby
-styremedlem: Ola Johansen
-vara styremedlem: Birthe Lysne
-vara styremedlem: Brynjulf Bakklund
Se kontaktinfo under Kontakt / Styret

Les videre

Innkalling til representantskapsmøte 2023

Til PTV, pensjonistrepresentant, æresmedlem og styremedlemmer.

Nå er tiden snart inne for et nytt representantskapsmøte.

Representantskapsmøte 2023 avholdes på Kiel- båten i perioden 20.-22.03.23. Det er reservert 27 plasser.

Vedlagt finner du alle sakspapirene, samt andre dokumenter styret ønsker at dere skal ha for å forberede dere best mulig.
Saksliste for representantskapsmøtet er i henhold til vedtektene §4 pkt. 11.

Vi ber dere om å avholde et medlemsmøte med tema representantskapsmøte. Informere medlemmene om gangen i dette og hva som kommer til å bli diskutert, slik du er best mulig forberedt på møtet og kan snakke på vegne av tjenestestedet du representerer.
Om det ikke har blitt foretatt et valg siden 2021 er det på tide at dette blir gjort.
Vi setter pris på å få en kort referat fra medlemsmøtet.

Les videre