Innkalling til representantskapsmøte 2024

Med henvisning til foreningens vedtekter §4, pkt. 8 innkalles representantskapet for Delta samfunnssikkerhet.
Representantskapsmøte 2024 blir avholdt med tilhørende tur 30.01.24 – 02.02.24 med oppmøte i Oslo den 30.01.24 kl. 13:00 og hjemreise fra Oslo den 02.02.24 kl. 10:00.
Representantskapet består av:
a) Styret i Delta samfunnssikkerhet
b) Plasstillitsvalgte
c) Valgt fellesrepresentant for pensjonistmedlemmene

Representantskapsmøte for 2024 blir på Color Line.
Møtet arrangeres fysisk, og det vil ikke bli anledning til å delta digitalt.
Stemmer kan overføres til en annen person som er tilstede ved at vedkommende har en skriftlig fullmakt.
Hovedmålet for årets møte er gjennomgang av økonomi, årsberetning, valg av nye representanter til styret, samt en liten faglig oppdatering.

Saker som ønskes behandlet på representantskapsmøte må være meldt inn til styret innen 03. januar 2024.

Sakspapirene blir sendt ut tentativt 10. januar 2024.

Her er foreløpig program:

Tirsdag 30. januar
Oppmøte kl. 13:00 på Thon Hotel Slottsparken med faglig innhold fra Delta sentralt frem til kl. 17:00
Innsjekking Hotel Astoria
Felles oppmøte i resepsjon hotellet 18:00
Rebus og middag

Onsdag 31. januar
Felles avmarsj fra hotellet kl. 10:30
Møte på båten fra kl. 11:00 – 14:00
Lunsj i Grand Buffet kl. 14:00 – 15:00
Representantskapsmøte kl. 15:00 – 18:00
Show kl. 18:30
Felles middag i Grand Buffet kl. 20:00
Overnatting på utvendig enkeltlugar

Torsdag 01. februar
Frokost kl. 08:00 – 10:00
Egentid i Kiel kl. 10:00 – 14:00
Lunsj i Grand Buffet kl 14:00 – 15:00
Representantskapsmøte kl. 15:00 – 18:00
Felles middag i Oceanic à la carte Restaurant kl. 20:00
Overnatting på utvendig enkeltlugar

Fredag 02. februar
Frokost kl. 08:00 – 10:00
Individuell hjemreise

Vel møtt!

Mvh
Styret i Delta samfunnssikkerhet

Sakspapirer lagt ut 11.01.2024:
Sakdokument representantskapsmøte 2024
Vedlegg 1 – Regnskap for 2023
Vedlegg 2 – Langsiktige mål og prinsipprogram 2022-2025
Vedlegg 3 – Handlingsprogram for 2023
Vedlegg 4 – Handlingsprogram for 2024
Vedlegg 5 – Vedtekter for Delta samfunnssikkerhet vedtatt på representantskapsmøtet 20. mars 2023
Vedlegg 6 – Revisjon 2024-Vedtekter for Delta samfunnssikkerhet