Referat fra representantskapsmøte 2023

Årets representantskapsmøte ble gjennomført 20.-21. mars 2023 på Kiel ferja.

Styret pr. 21. mars 2023 ble som følger:
-leder: Frank Gerl
-nestleder: Vegar Hansveen
-styremedlem: Line Dyre Arnøy
-styremedlem: Roy Arild Rugsveen
-styremedlem: Hanne Melby
-styremedlem: Ola Johansen
-vara styremedlem: Birthe Lysne
-vara styremedlem: Brynjulf Bakklund
Se kontaktinfo under Kontakt / Styret

Les videre

Referat fra sentralstyremøter desember 2020 til april 2021

Her finner dere referater fra sentralstyremøter avholdt mellom desember 2020 til april 2021:

2020-12-15_Referat_Styremøte_Delta_samfunnssikkerhet

2021-01-27_Referat_Styremøte_Delta_samfunnssikkerhet

2021-02-03_Referat_Styremøte_Delta_samfunnssikkerhet

2021-03-22_Referat_Styremøte_Delta_samfunnssikkerhet

2021-04-08_Referat_Styremøte_Delta_samfunnssikkerhet