Referat fra representantskapsmøte 2024

Årets representantskapsmøte ble gjennomført 30. januar – 2. februar 2024.

Styret pr. 2. februar 2024 ble som følger:
-leder: Frank Gerl
-nestleder: Elin Mari Kilen
-styremedlem: Stian Nordengen
-styremedlem: Roy Arild Rugsveen
-styremedlem: Hanne Melby
-styremedlem: Ola Johansen
-vara styremedlem: Birthe Lysne
-vara styremedlem: Lene Brustad
Se kontaktinfo under Kontakt / Styret

For flere detaljer: her er referatet med tilhørende vedlegg:
Signert – Referat representantskapsmøte 2024 Delta samfunnssikkerhet