Referat fra representantskapsmøtet 2022

Årets representantskapsmøte ble gjennomført 23. mars 2022.

Styret pr. 23. mars 2022 ble som følger:
-leder: Erik Klomsten
-nestleder: Frank Gerl
-styremedlem: Line Dyre Arnøy
-styremedlem: Roy Arild Rugsveen
-styremedlem: Vegar Hansveen
-vara styremedlem: Victor Herland
-vara styremedlem: Brynjulf Bakklund
Se kontaktinfo under Kontakt / Styret

For flere detaljer: her er referatet med tilhørende vedlegg:
Referat_representantskapsmøte_23.03.2022
Vedlegg_1_-_regnskap_2021
Vedlegg_3_-_Langsiktige_mål_og_prinsipprogram_2022-2025
Vedlegg_5_-_Handlingsprogram_for_2022
Vedlegg_7_-_Vedtekter_pr._23._mars_2022