Kurs i Delta

Som tillitsvalgt og medlem i Delta får du jevnlig tilbud om bl.a. grunnopplæring, fordypningkurs, aktuelle temasamlinger og poenggivende høgskolestudier.

Les mer om tilbudet hos delta.no