Innkalling til representantskapsmøte 2023

Til PTV, pensjonistrepresentant, æresmedlem og styremedlemmer.

Nå er tiden snart inne for et nytt representantskapsmøte.

Representantskapsmøte 2023 avholdes på Kiel- båten i perioden 20.-22.03.23. Det er reservert 27 plasser.

Vedlagt finner du alle sakspapirene, samt andre dokumenter styret ønsker at dere skal ha for å forberede dere best mulig.
Saksliste for representantskapsmøtet er i henhold til vedtektene §4 pkt. 11.

Vi ber dere om å avholde et medlemsmøte med tema representantskapsmøte. Informere medlemmene om gangen i dette og hva som kommer til å bli diskutert, slik du er best mulig forberedt på møtet og kan snakke på vegne av tjenestestedet du representerer.
Om det ikke har blitt foretatt et valg siden 2021 er det på tide at dette blir gjort.
Vi setter pris på å få en kort referat fra medlemsmøtet.

Det er oppmøte ved Hjortneskaia/ Oslo innen klokken 11:00 20.mars 2023.  Alle representanter besørger selv transport til Oslo. Kan PTV ikke stille, kan vara møte, hvis så er oppnevnt i henhold til vedtektene.

Minner om følgende fra vedtektene:
«Saker som ønskes behandlet på representantskapsmøtet må innsendes skriftlig og være styret i hende senest 4 uker før representantskapsmøtet avholdes. Representantskapet kan etter vedtak behandle senere oversendte saker.»

Hilsen Styret

Vedlegg 1 – Regnskapsoversikt 2022
Vedlegg 2 – Langsiktige mål og prinsipprogram 2022-2025
Vedlegg 3 – Handlingsprogram for 2022
Vedlegg 4 – Forslag Handlingsprogram for 2023
Vedlegg 5 – Vedtekter pr. 23. mars 2022
Vedlegg 6 – Forslag Vedtekter for 2023
Vedlegg 7 – Budsjett – Delta – 2023