Lønnsplassering og særaldersgrense

For ansatte i Sivilforsvaret er det to saker som er av spesiell betydning; avlønning og særaldersgrense. Men hva er viktigst?

Sivilforsvarsadjutantene utgjør den største gruppen av ansatte i Sivilforsvaret. I likhet med sivilforsvarsinspektørene er de lønnsmessig plassert i et spenn. Det innebærer at det bare gis lønnsøkning etter forhandlinger. De mange sivilforsvarsadjutantene må kjempe om en anstendig lønnsutvikling i konkurranse om de små tilleggene som gis ved lokale forhandlinger og ønsker å bli flyttet over til en lønnsramme.

Sivilforsvarsbetjentene ble flyttet over til lønnsramme for noen år siden, og vil derfor få automatiske opprykk, avhengig av hvilken stige de er plassert i. STAFO samfunnssikkerhet arbeider for at også adjutanter og inspektører skal plasseres i ramme.

Sivilforsvarsbetjenter, -adjutanter og -inspektører har pensjonsalder på 65. STAFO samfunnssikkerhet ønsker å beholde denne særaldersgrensen. Det gjør også de ansatte.

STAFO samfunnssikkerhet har spurt sine medlemmer om deres holdninger til særaldersgrensen. 9 av 10 ansatte med særaldersgrense mener at det er viktig for dem, og det blir viktigere med alderen.

Ansatte ble spurt om de er villige til å bytte bort særaldersgrensen for å få adjutantene i ramme. For de yngre arbeidstakerne er lønn viktigere enn pensjonsalder, men dette snur seg for de over 50. Samtidig som det er færre blant de eldre som svarer ja på spørsmålet om å bytte bort særaldersgrensen, er det flere som svarer kanskje.

Ramme mot særaldersgrense

Én tanke om “Lønnsplassering og særaldersgrense

  1. Så lenge det ikke finnes en rimelig saklig grunn for at SF-stillingene skal ha særaldresgrensé, ut over at det er kjekt og bekvemt, har jeg liten tro på at etaten får beholde ordningen når særaldresgrenene skal gjennomgås / revurderes. Da er det vel bedre å bruke dette som «forhandlingskort» for å få forbedret lønnsnivået for SF-stillingene.

    Hilsen
    Per B

Det er stengt for kommentarer.