Årets representantskapsmøte

PrahaRepresentantskapsmøtet er i år lagt til Praha i Tsjekkia. Det holdes 10. – 12. april på Best Western Hotel Majestic.

I tillegg til det ordinære representantskapsmøtet vil det også være opplæring av tillitsvalgte. Tema for dette årets kurs er inkluderende arbeidsliv. Thomas Kehlet fra  NAV arbeidslivssenter Vestfold vil holde kurs om temaet «Partenes roller og oppgaver i arbeidet med samarbeidsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA)»

Representantskapet er det høyeste styrende organet i STAFO samfunnssikkerhet og består av sentralstyret, lokalt tilllitsvalgte på arbeidplasser som har tre medlemmer eller mer, en fellesrepresentant for fylkesmannsembeter med mindre enn tre medlemmer og en for tilsvarende arbeidsplasser innen Sivilforsvaret og en representant for pensjonistmedlemmene.

Her finner du kart over Praha og hotellet

Innkalling til representantskapsmøte 2013

Med henvisning til foreningens vedtekter § 4, pkt. 8 innkalles representantskapet for STAFO samfunnssikkerhet – d.v.s:
a) Sentralstyret i STAFO samfunnssikkerhet
b) lokal tillitsvalgt ved tjenestesteder med 3 medlemmer eller mer
c) valgte felles representanter for tjenestesteder med færre medlemmer
d) valgt fellesrepresentant for pensjonistmedlemmene

til representantskapsmøte 2013 på Best Western Hotel Majestic Plaza, Praha, 10-12. april 2013.

Se innkallingen her: Innkalling_representantskapsmote_2013

Representantskapsmøtet 2011

Rydd plass på kalenderen. Representantskapsmøtet 2011 holdes i Riga 28. – 30. mars.

Innkalling vil bli sendt senere, men det er på tide å rydde plass på kalenderen.

Representantskapet i STAFO samfunnssikkerhet består av lokalt tillitsvalgte og sentralstyret. Alle tjenestesteder med minst tre medlemmer i Sivilforsvaret og hos fylkesmennene kan ha lokalt tillitsvalgt. Det møter også to representanter for tjenestestedene uten lokalt tillitsvalgt.

Møtet holdes på Hotel Hanza: http://www.hanzahotel.lv/en

Representantskapsmøte 2010

Sted: København-ferjen

Innkalling til LSBs representantskapsmøte 2010

Med henvisning til foreningens vedtekter § 4, pkt. 8 innkalles LSBs representantskap – d.v.s:

a) LSB’s sentralstyre
b) lokal tillitsvalgt ved tjenestesteder med 3 medlemmer eller mer
c) valgt felles representanter for tjenestesteder med færre medlemmer
d) valgt fellesrepresentant for pensjonistmedlemmene

til representantskapsmøte 2010 på København-fergen i tiden 14. – 16. april 2010 Les videre