Plasstillitsvalgte

Distriktssjefer Plasstillitsvalgt Gustav Kaald-Olsen
NBK Plasstillitsvalgt  
Aust-Agder Sivilforsvarsdistrikt Plasstillitsvalgt  
Buskerud Sivilforsvarsdistrikt Plasstillitsvalgt  
Hedmark Sivilforsvarsdistrikt Plasstillitsvalgt Roy Arild Rugsveen
Hordaland Sivilforsvarsdistrikt Plasstillitsvalgt Alexander Ommedal
Midtre Hålogaland Sivilforsvarsdistrikt Plasstillitsvalgt Hans Ove Jensen
Nordland Sivilforsvarsdistrikt Plasstillitsvalgt Stein Horn
Nord-Trøndelag Sivilforsvarsdistrikt Plasstillitsvalgt Line Dyre Arnøy
Oslo og Akershus Sivilforsvarsdistrikt Plasstillitsvalgt Hanne Melby
Rogaland Sivilforsvardistrikt Plasstillitsvalgt Victor Andre Herland
Sivilforsvarets Kompetansesenter Plasstillitsvalgt Martin Solli
Sogn og Fjordane Sivilforsvarsdistrikt Plasstillitsvalgt  
Sør-Trøndelag Sivilforsvardistrikt Plasstillitsvalgt  
Telemark Sivilforsvarsdistrikt Plasstillitsvalgt Janniche Henriksen
Vest-Agder Sivilforsvarsdistrikt Plasstillitsvalgt Brynjulf Bakklund
Møre og Romsdal Sivilforsvarsdistrikt Plasstillitsvalgt Jenny Julnes
Oppland Sivilforsvarsdistrikt Plasstillitsvalgt  
Vest-Finnmark Sivilforsvarsdistrikt Plasstillitsvalgt  
Troms Sivilforsvarsdistrikt Plasstillitsvalgt  
Vestfold Sivilforsvarsdistrikt Plasstillitsvalgt Maria Dokken
Østfold Sivilforsvarsdistrikt Plasstillitsvalgt  
Øst-Finnmark Sivilforsvardistrikt Plasstillitsvalgt Ola Dagfinn Johansen

Pr. mars 2023