Styret

Leder:
Frank Gerl
frank.gerl@dsb.no
90723349

 

Nestleder:
Elin Mari Kilen
elin-mari.kilen@dsb.no
48094661

 

Styremedlem / Sekretær:
Hanne Melby
hanne.melby@dsb.no
97741874

 

Styremedlem:
Roy Arild Rugsveen
roy.rugsveen@dsb.no
91849348

 

Styremedlem:
Stian Nordengen
stian.nordengen@dsb.no
48264830

 

Styremedlem:
Ola Johansen
ola.johansen@dsb.no
91652085

 

Varamedlem:
Birthe Lysne
birthe.lysne@dsb.no
90743026

 

Varamedlem:
Lene Brustad
lene.brustad@dsb.no
45812343

 

 

Øvrige funksjoner:

Regnskapsfører:
Elin Langstrand
elin.langstrand@dsb.no
90829479

 

roy_arild_rugsveenRedaktør:
Roy Arild Rugsveen
webmaster@deltasamfunnssikkerhet.no
91849348

 

Pr. 28.03.2023