Om

Styrende dokumenter

Delta samfunnssikkerhet er en fagforening for alle som arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap innenfor virksomheten Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Foreningen er tilsluttet YS og Delta og er partipolitisk uavhengig.

Delta samfunnssikkerhet arbeider for medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser i arbeidsforholdet med staten, og for å fremme arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

Organisasjonsnummer: 884 286 972

Foreningen ble stiftet i 1954 under navnet Sivilforsvarets Tjenestemannsforening (ST). Den skiftet navn fra Landsforeningen for sivilt beredskap (LSB)  til STAFO samfunnssikkerhet 1. mai 2010. Senere skiftet den navn til Delta samfunnssikkerhet 10. mars 2016.

Les mer om foreningens historie her: Jubileumsskrift 1995