Enighet etter mekling på overtid: Medlemmene i staten er sikret reallønnsvekst

– Jeg er tilfreds med at vi kom til enighet med staten. Vi har fått et resultat vi kan leve med, og som er på linje med frontfaget.

Deltas nestleder Trond Ellefsen kunne like før klokken 06.00 torsdag morgen konstatere at partene kom til enighet om ny tariffavtale i staten. Dermed er streik avverget.

– Jeg er glad for at staten tok til fornuft og kom oss i møte på viktige punkter hos Riksmekleren. Det så mørkt ut da de ordinære forhandlingene ble brutt, sier Ellefsen.

Det er YS Stat som mekler på vegne av Delta og alle andre forbund i YS som har medlemmer i staten.

Leder Pål N. Arnesen i YS Stat er også fornøyd med å komme i mål.

– De statsansatte får lønnstillegg på linje med det andre grupper har fått, altså i tråd med rammen fra frontfaget på 1,7 prosent, og det er vi tilfreds med. I utgangspunktet avviste Staten alle våre krav, så dette viser at meklingen har vært nyttig, sier han.

Les videre

Lokale lønnsforhandlinger i DSB

håndpengerInnen 31. oktober skal DSB og arbeidstakerne bli enige om hvordan 6 millioner i lønnsøkning skal fordeles. Virkningstidspunktet er 1. august.

 

I årets sentrale lønnsforhandlinger ble det enighet om at det skulle settes av 1,75 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger med virkning fra 1. august. For DSB utgjør dette en pott på kr 5 496 866. I tillegg til dette er det satt av kr 600 000 i lokale midler. Det samlede forhandlingsbeløpet blir dermed kr 6 096 866.

Medlemmene av STAFO samfunnssikkerhet i DSB vil i løpet av kort tid bli invitert til å levere inn sine lønnskrav. Foreningen har frist til 26. september med å levere sine krav.

Les videre

Er forskjøvet arbeidstid et problem?

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMange ansatte i Sivilforsvaret må forskyve arbeidstiden. Noen distriktssjefer opplever opparbeiding av fritid som et problem. Hva synes de ansatte?
Kjernetiden er den tiden ansatte skal være på jobb med mindre det er gitt fri. Kjernetiden varierer fra tjenestested til tjenestested, men kan f. eks. være i tidsrommet 9-14:30. Fleksitid gjør at man kan velge å arbeide ut over kjernetiden mellom 07:00 og 20:00 og på lørdager. Dette er variasjoner som arbeidstaker velger selv, og det gis ingen kompensasjon for det arbeidet som faller utenfor normalarbeidstiden.

Les videre

YS er klar til årets lønnsoppgjør

YS  inntektspolitiske dokument for 2012 – 2014 er klart. Ønsker et ansvarlig oppgjør med reallønssvekst for alle

Norsk økonomi går godt, men krisen i internasjonal økonomi er usikker. YS mener likevel at det er rom for reallønnsvekst for alle. Selv om YS fortsatt ønsker at frontfagsmodellen skal være retningsgivende, men modellen må praktiseres slik at modellens legitimitet opprettholdes. Det må fortsatt være rom for å bruke lønn som et virkemiddel for enkelte grupper.

Les videre