Kategoriarkiv: Tariff og lønn

Lokale lønnsforhandlinger i DSB

Av | 21.08.2014

Innen 31. oktober skal DSB og arbeidstakerne bli enige om hvordan 6 millioner i lønnsøkning skal fordeles. Virkningstidspunktet er 1. august.   I årets sentrale lønnsforhandlinger ble det enighet om at det skulle settes av 1,75 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger med virkning fra 1. august. For DSB utgjør dette en pott på kr 5… Les mer »

Er forskjøvet arbeidstid et problem?

Av | 12.05.2014

Mange ansatte i Sivilforsvaret må forskyve arbeidstiden. Noen distriktssjefer opplever opparbeiding av fritid som et problem. Hva synes de ansatte? Kjernetiden er den tiden ansatte skal være på jobb med mindre det er gitt fri. Kjernetiden varierer fra tjenestested til tjenestested, men kan f. eks. være i tidsrommet 9-14:30. Fleksitid gjør at man kan velge å arbeide ut… Les mer »

YS er klar til årets lønnsoppgjør

Av | 08.03.2012

YS  inntektspolitiske dokument for 2012 – 2014 er klart. Ønsker et ansvarlig oppgjør med reallønssvekst for alle Norsk økonomi går godt, men krisen i internasjonal økonomi er usikker. YS mener likevel at det er rom for reallønnsvekst for alle. Selv om YS fortsatt ønsker at frontfagsmodellen skal være retningsgivende, men modellen må praktiseres slik at modellens legitimitet… Les mer »