Referat fra representantskapsmøte 2021

Representantskapsmøte 2021 ble avholdt på Skype tirsdag 23. mars 2021 fra klokken 1000 og frem til klokken 1500.

Her finner du referatet og aktuelle vedlegg:

Referat_representantskapsmøte_23.03.2021-signert

Vedlegg_3-Langsiktige_mål_og_prinsipprogram_2021

Vedlegg_5-Handlingsprogram_for_2021

Vedlegg_7-Vedtekter_pr_23.03.2021