Referat fra representantskapsmøte 2023

Årets representantskapsmøte ble gjennomført 20.-21. mars 2023 på Kiel ferja.

Styret pr. 21. mars 2023 ble som følger:
-leder: Frank Gerl
-nestleder: Vegar Hansveen
-styremedlem: Line Dyre Arnøy
-styremedlem: Roy Arild Rugsveen
-styremedlem: Hanne Melby
-styremedlem: Ola Johansen
-vara styremedlem: Birthe Lysne
-vara styremedlem: Brynjulf Bakklund
Se kontaktinfo under Kontakt / Styret

For flere detaljer: her er referatet med tilhørende vedlegg:
Referat Representantskapsmøte for Delta samfunnssikkerhet 2023
Vedlegg 1 – Regnskap 2022 – Resultat
Vedlegg 2 – Langsiktige mål og prinsipprogram 2022-2025
Vedlegg 4 – Handlingsprogram for 2023
Vedlegg 7 – Budsjett – Delta – 2023 – Budsjett 2023
Vedtekter for Delta samfunnssikkerhet vedtatt på representantskapsmøtet 20. mars 2023