YS er klar til årets lønnsoppgjør

YS  inntektspolitiske dokument for 2012 – 2014 er klart. Ønsker et ansvarlig oppgjør med reallønssvekst for alle

Norsk økonomi går godt, men krisen i internasjonal økonomi er usikker. YS mener likevel at det er rom for reallønnsvekst for alle. Selv om YS fortsatt ønsker at frontfagsmodellen skal være retningsgivende, men modellen må praktiseres slik at modellens legitimitet opprettholdes. Det må fortsatt være rom for å bruke lønn som et virkemiddel for enkelte grupper.

YS’ lønnspolitisk dokument 2012 – 2014

Her kan du se hva YS-leder sier om årets oppgjør: trykk her