Enighet i årets lønnsoppgjør 2023

 YS Stat er enig med staten i årets lønnsoppgjør. Alle får et sentralt lønnstillegg på 31.000 kroner. Det er også satt av penger til lokale forhandlinger.

Det er YS Stat som forhandler med staten på vegne av 25.000 arbeidstakere, herunder Deltas medlemmer i statlige virksomheter. 

Til sammen har oppgjøret en ramme på 5,2 prosent. Av dette er 0,85 prosentpoeng satt av til lokale forhandlinger.

Lønnsoppgjøret i korte trekk
Sentralt avtalt lønnstillegg
> Alle får et generelt lønnstillegg på kroner 31.000.
> Tilleggene gis med virkning fra 1. mai 2023.

Lokale forhandlinger
> Det settes av 0,85 prosent til lokale forhandlinger pr 1. mai 2023.
> Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2023.

Protokoll_lønnsforhandlinger_staten_2023
Ny lønnstabell YS-LO Staten 2023