Fornyede avtaler for øvelser og beredskapsvakt i DSB

Ingen endring i øvingsavtalen. Beredskapsavtalen foreløpig forlenget til 1. mai.

Avtalen om opplæring og øvelser i Sivilforsvaret har vært fornyet hvert år med en varighet på ett år. Avtalen ble reforhandlet uten endringer 15. oktober, men denne gangen for to år.

Avtalen om beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet, som utløper ved nyttår, er forlenget til 1. mai. Det er satt ned et arbeidsutvalg som skal se nærmere på de ulike vaktordningene ved DSB. De skal blant annet se nærmere på hvordan tekniske løsninger har endrer rammene for beredskapsvakter  og utarbeide et forslag til nye avtaler. Lars Kristian Gjertsen er STAFOs representant i utvalget.

Høsten er en travel tid med lønnsforhandlinger og mange avtaler som skal fornyes. For å fordele noen aktiviteter utover året er virkningstidspunktet for denne avtalen flyttet til 1. mai.