Kategoriarkiv: Tariff og lønn

Lønnsforhandlingene 2010 i DSB sluttført

Av | 22.10.2010

Moderat oppgjør for medlemmene, godt oppgjør for Sivilforsvaret og STAFO samfunnssikkerhet. De lokale forhandlingene i DSB ble sluttført fredag formiddag. Det regionale nivået i DSB har sakket akterut i lønnsutviklingen gjennom flere år. Årets oppgjør er et stort skritt i riktig retning for å utjevne disse forskjellene. 51,6 % av oppgjøret går i år til… Les mer »

Lønnsforhandlinger 2010 i gang

Av | 21.10.2010

De lokale lønnsforhandlingene i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er i gang. Sentralstyret i STAFO samfunnssikkerhet med teknisk forsterkning fra Roy Arild Rugsveen utgjør forhandlingsdelegasjonen. DSB har lagt en god ramme for forhandlingene, men potten det forhandles om er like liten. Det forhandles om en pott på 2,3 millioner. 116 av de 619 ansatte… Les mer »

Lokale lønnsforhandlinger – ny frist

Av | 13.09.2010

Til medlemmer av STAFO samfunnssikkerhet: Medlemmene av STAFO har tidligere fått invitasjon til å levere inn krav med frist 1. oktober. Etter forberedende møte med arbeidsgiver er endelig frist for innlevering av krav til arbeidsgiver satt. For å rekke å behandle og formulere kravene innen fristen må vi fremskynde frist for innlevering for de som… Les mer »

Lokale forhandlinger

Av | 18.08.2010

Som opplyst tidligere vil det bli lokale forhandlinger (2.3.3.) i år ved virksomheten Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Det er avsatt en pott på til sammen 0,9 %. Forhandlingene vil foregå i Tønsberg 22. – 23. oktober med virkning fra 1. september. Kravskjema og brev fra FAD om årets lokale forhandlinger med informasjon kan sendes… Les mer »

Sentrale justeringsforhandlinger avsluttet

Av | 30.06.2010

De sentrale justeringsforhandlingene ble avsluttet tirsdag kveld 29. juni 2010. Vi fikk dessverre ikke gjennomslag for noen av våre krav om flytting av sivilforsvarets tjenestestillinger fra spenn til ramme.  Det ble gjort noen justeringer i toppen av spennet på noen stillinger. Her er et utdrag av den delen av resultatet som angår sivilforsvarsstillingene: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG… Les mer »