Lokale lønnsforhandlinger i DSB

håndpengerInnen 31. oktober skal DSB og arbeidstakerne bli enige om hvordan 6 millioner i lønnsøkning skal fordeles. Virkningstidspunktet er 1. august.

 

I årets sentrale lønnsforhandlinger ble det enighet om at det skulle settes av 1,75 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger med virkning fra 1. august. For DSB utgjør dette en pott på kr 5 496 866. I tillegg til dette er det satt av kr 600 000 i lokale midler. Det samlede forhandlingsbeløpet blir dermed kr 6 096 866.

Medlemmene av STAFO samfunnssikkerhet i DSB vil i løpet av kort tid bli invitert til å levere inn sine lønnskrav. Foreningen har frist til 26. september med å levere sine krav.

Les videre

Lønnsforhandlingene i DSB avsluttet

Etter en kort forhandlingsrunde, som kanskje lignet mer på lunsj-forhandlinger, er årets oppgjør i havn. STAFO-medlemmene fikk 20 lønnstrinn fordelt på 19 medlemmer. 9 av disse er blant organisasjonens andel av potten, mens 10 er gitt av arbeidsgivers pott.

Arbeidsgiver vil sende ut resultatet i løpet av noen dager. For foreningene er det sperrefrist frem til fredag.