Tariffoppgjøret i staten endelig i havn

Vi har opprettholdt kjøpekraft for alle med det generelle tillegget. Dessuten har vi fått en solid avsetning til lokale forhandlinger. For YS Stat var det viktig å beholde dagens tariffsystem. Det klarte vi, sier leder i YS Stat Pål N Arnesen. Det er avsatt en pott på 1,75% av lønnsmassen til lokale forhandlinger.

YS Stat gikk inn i forhandlinger der faren for en uønsket lønnsystemendring var stor. Staten startet med å angripe opparbeidede rettigheter. Dette kunne vi ikke finne oss i. I tillegg gikk vi inn i meklingen uten å ha fått innfridd en bokstav i forhandlingene i forkant av meklingen. Å unngå en streik ble derfor en krevende jobb. Vi tok vårt samfunnsansvar, heter det i et nyhetsbrev fra YS.

Oppgjøret har en økonomisk ramme på noe over 3,3 % og dette er akseptabelt. Dessuten er parten e enige om en reguleringsklausul som legger til rette for at eventuell mindrelønnsutvikling i forhold til privat sektor i 2014 vil bli hensyntatt i oppgjøret 2015. Dette er positivt.

YS Stat sitt krav om sentrale justeringsforhandlinger, ble dessverre ikke innfridd. For ansatte i Sivilforsvaret innebærer det at kravet om å flytte adjutanter fra spenn til ramme ikke vil bli behandlet i år.

Resultatet fra forhandlingene er som følger; tillegg per 1. mai på A-tabellen

Ltr 19-23: Kr 6 500                                          Ltr 45: Kr 8 100
Ltr 24-25: Kr 6 600                                           Ltr 46: kr 8 200
Ltr 26-27: Kr 6 700                                           Ltr 47: Kr 8 300
Ltr 28-29: Kr 6 800                                           Ltr 48: Kr 8 400
Ltr 30-31: Kr 6 900                                           Ltr 49: Kr 8 500
Ltr 32-33: Kr 7 000                                           Ltr 50: Kr 8 600
Ltr 34-35: Kr 7 100                                           Ltr 51: Kr 8 700
Ltr 36: Kr 7 200                                                 Ltr 52-53: Kr 8 800
Ltr 37: Kr 7 300                                                 Ltr 54-101: 1,98%
Ltr 38: Kr 7 400
Ltr 39: Kr 7 500
Ltr 40: Kr 7 600
Ltr 41: Kr 7 700
Ltr 42: Kr 7 800
Ltr 43: Kr 7 900
Ltr 44: Kr 8 000

Her er lenker til ny hovedtariffavtale og nye lønnstabeller. Dette er store dokumenter og kan være vanskelig å åpne. Dokumentene vil bli lagt ut på www.stafo.no.

HTA 2014 2016 m protokolltilførsler

lønnstabell,rammer,planer samt vedlegg