Ny hovedtariffavtale

Lønnsoppgjøret for YS-stat er nå i havn. Her finner du den nye hovedtariffavtalen og lønnstabeller.

Dette er hovedpunktene i oppgjøret for YS Stat 2012
– En økonomisk ramme på om lag 4,1 prosent, noe som innebærer et generelt tillegg på minimum 12 000 kroner..
– Innfrielse av kravet om at resultatet for lønnsoppgjøret i frontfaget fortsatt skal være normgivende for statlig sektor.
– En garanti for likebehandling av innleid arbeidskraft og fast ansatte.
– En god likelønnsprofil.
– Det er avsatt en solid pott til lokale forhandlinger.

Ny hovedtariffavtale

Ny lønnstabell