Forfatterarkiv: Trond Åsheim

Dom i fisjonssaken

Av | 04.07.2016

Oslo tingrett har avsagt dom i saken om deling av STAFO – fisjonsvedtaket er gyldig. De fisjonerte foreningene skal betale kontingent til STAFO for første halvår 2016.

Representantskapsmøtet 2016

Av | 15.03.2016

Representantskapsmøtet ble i år holdt i Gdansk, Polen, 9. – 11. mars. Møtet markerte et skille i foreningens utvikling. Endringer i vedtektene med blant annet nytt navn markerte overgangen fra STAFO til Delta.

Klart ja til Delta

Av | 02.10.2015

I tråd med vedtak på siste representantskapsmøte, har sentralstyret gjennomført en avstemming blant foreningens medlemmer. Av de 46 som valgte å avgi stemme, stemte 93,5 % ja til å fullføre prosessen med overgang til Delta. 4,3 % stemte nei og 2,2 % valgte svaralternativ «Vet ikke». Sentralstyret har dermed fått mandat til å fullføre prosessen… Les mer »