Representantskapsmøtet 2016

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Møtet ble holdt på Qubus Hotel, Gdansk.

Representantskapsmøtet ble i år holdt i Gdansk, Polen, 9. – 11. mars. Møtet markerte et skille i foreningens utvikling. Endringer i vedtektene med blant annet nytt navn markerte overgangen fra STAFO til Delta.

Les videre

Klart ja til Delta

I tråd med vedtak på siste representantskapsmøte, har sentralstyret gjennomført en avstemming blant foreningens medlemmer. Av de 46 som valgte å avgi stemme, stemte 93,5 % ja til å fullføre prosessen med overgang til Delta. 4,3 % stemte nei og 2,2 % valgte svaralternativ «Vet ikke».

Sentralstyret har dermed fått mandat til å fullføre prosessen med Delta.