Lokale lønnsforhandlinger i DSB

håndpengerInnen 31. oktober skal DSB og arbeidstakerne bli enige om hvordan 6 millioner i lønnsøkning skal fordeles. Virkningstidspunktet er 1. august.

 

I årets sentrale lønnsforhandlinger ble det enighet om at det skulle settes av 1,75 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger med virkning fra 1. august. For DSB utgjør dette en pott på kr 5 496 866. I tillegg til dette er det satt av kr 600 000 i lokale midler. Det samlede forhandlingsbeløpet blir dermed kr 6 096 866.

Medlemmene av STAFO samfunnssikkerhet i DSB vil i løpet av kort tid bli invitert til å levere inn sine lønnskrav. Foreningen har frist til 26. september med å levere sine krav.

Les videre

Er forskjøvet arbeidstid et problem?

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMange ansatte i Sivilforsvaret må forskyve arbeidstiden. Noen distriktssjefer opplever opparbeiding av fritid som et problem. Hva synes de ansatte?
Kjernetiden er den tiden ansatte skal være på jobb med mindre det er gitt fri. Kjernetiden varierer fra tjenestested til tjenestested, men kan f. eks. være i tidsrommet 9-14:30. Fleksitid gjør at man kan velge å arbeide ut over kjernetiden mellom 07:00 og 20:00 og på lørdager. Dette er variasjoner som arbeidstaker velger selv, og det gis ingen kompensasjon for det arbeidet som faller utenfor normalarbeidstiden.

Les videre