Representantskapsmøtet 2015 avsluttet

OLYMPUS DIGITAL CAMERASTAFO samfunnssikkerhet skal bli mer tydelig på sin oppgave med å styrke fagfeltet for samfunnssikkerhet og beredskap og mer aktiv i å rekruttere medlemmer fra disse fagområdene. Forholdet til STAFO skal vurderes. Det er noen av punktene i virksomhetsplanen som representantskapet har vedtatt for 2015.

Les videre