Organisasjonskurs

Color Fantasy12. – 14. november holder STAFO samfunnssikkerhet kurscruise. Kurset er åpent for alle medlemmene av foreningen.

De 15 medlemmene av STAFO samfunnssikkerhet som får plass på kurset, vil gjennom undervisning og praktiske oppgaver få en grunnleggende innføring i regelverket som berører arbeidssituasjonen. For de mange medlemmene som er ansatt i Sivilforsvaret vil det bli lagt spesiell vekt på rettigheter og plikter knyttet til øvelser, innsatser og beredskapsvakt.

Kurset holdes på «Color Fantasy» mellom Oslo og Kiel. Invitasjon er sendt til alle medlemmene.