YS Stat: Ja i uravstemningen

Pressemelding fra YS: Medlemmene av YS Stat sa et klart ja i avstemningen om ny hovedtariffavtale. 72 prosent stemte for forhandlingsresultatet i statlig sektor.

Av medlemmene i Kriminalomsorgens Yrkesforbund stemte 88 prosent nei. Norsk Tollerforbund fikk en nei-prosent på 93 prosent.
– Dette er et klart uttrykk for misnøye med statens manglende vilje til å bruke sentrale justeringer som et av våre tre avtalte virkemidler, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat.
– Jeg skulle gjerne sett at flere enn 46 prosent av medlemmene hadde gjort sin plikt og avgitt stemme under årets uravstemning. Resultatet er likevel en klar anbefaling til sektorstyret i YS Stat om å si ja til årets oppgjør, sier Arnesen.
– Vi skal nå evaluere oppslutningen og se om det fins andre grep vi kan ta for å få opp svarprosenten slik at resultatet av uravstemningen blir mer enn bare rådgivende for sektorstyret, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.