Delta samfunnssikkerhet vokser

Delta samfunnssikkerhet vokser. 30 nye medlemmer hittil i år.

Delta samfunnssikkerhet er en forening som er spesielt rettet mot ansatte i DSB og Sivilforsvaret, og som samtidig har alle fordelene medlemskap i Delta og YS gir. Dette har stadig flere  har oppdaget, og har sikret seg tilgang til alle fordelene.

Siden nyttår har nærmere 30 ansatte i etaten meldt seg inn i Delta samfunnssikkerhet. Særlig har mange ansatte ved Oppland sivilforsvarsdistrikt sett hva Delta samfunnssikkerhet tilbyr, men også nyansatte og ansatte på andre steder i etaten har sagt ja til YS og Delta gjennom Delta samfunnssikkerhet.

Du kan lese mer om hva Delta kan tilby og hvordan du får tilgang til alle fordelene på http://www.delta.no.