Representantskapsmøtet 2017

Delta samfunnssikkerhet avsluttet sitt representantskapsmøte 2017  i Budapest tirsdag 28. mars . Møtet valgte ny leder og vedtok ordning for Sivilforsvarets distriktssjefer i DSB.

Møtet ble åpnet mandag av leder Jan Arne Karlsen, etterfulgt av hilsen fra 2. nestleder i Delta, Trond Ellefsen På åpningsdagen fikk de 23 fremmøtte deltakerne også en grundig orientering om Deltas fortreffelighet fra nestlederen.

Styrets forslag om at distriktssjefer i Delta samfunnssikkerhet skal organiseres som en egen enhet med egen tillitsvalgt og stemmerett på representantskapsmøtet, ble enstemmig vedtatt.

Tidligere nestleder Thomas Holde ble valgt til ny leder, mens tidligere leder Jan Arne Karlsen fortsetter i styret som nestleder frem til neste representantskapsmøte. Jan Arne Karlsen nærmer seg Sivilforsvarets særaldersgrense, men representantskapet mente at det var viktig å beholde kontinuiteten i foreningens styre under de pågående og forestående organisasjonsendringene i DSB, og ønsket å beholde ham i styret ett år til.

Etter møteforhandlingene holdt jurist i DSB, Elin Olsen, holdt kurs for deltakerne om Sivilforsvarets plass i totalforsvaret og Genèvekonvensjonene. Representantskapsmøtet ble avsluttet med et interessant besøk hos det ungarske sivilforsvaret på møtets siste dag.