Klart ja til Delta

I tråd med vedtak på siste representantskapsmøte, har sentralstyret gjennomført en avstemming blant foreningens medlemmer. Av de 46 som valgte å avgi stemme, stemte 93,5 % ja til å fullføre prosessen med overgang til Delta. 4,3 % stemte nei og 2,2 % valgte svaralternativ «Vet ikke».

Sentralstyret har dermed fått mandat til å fullføre prosessen med Delta.