Representantskapsmøtet 2016

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Møtet ble holdt på Qubus Hotel, Gdansk.

Representantskapsmøtet ble i år holdt i Gdansk, Polen, 9. – 11. mars. Møtet markerte et skille i foreningens utvikling. Endringer i vedtektene med blant annet nytt navn markerte overgangen fra STAFO til Delta.

Representantskapsmøtet 2016 markerte nok et vannskille i foreningens utvikling. Foreningen gikk over fra å være tilsluttet STAFO til å bli formelt tilsluttet Delta i navn og styringsdokumenter. Det er ennå uklarheter rundt den formelle overgangen, noe som vi overlater til rettssystemet å ta stilling til, men etter representantskapsmøtet er alt det formelle innenfor egen forening på plass.

Det var stor spenning rundt navnet på foreningen. Flere alternativer var foreslått, alt fra å gå tilbake til det tidligere navnet «Landsforeningen for sivilt beredskap», til andre varianter av samfunnssikkerhet og beredskap, i forskjellige kombinasjoner med og uten Delta i navnet. Etter flere runder med avstemning endte representantskapet med navnet «Delta samfunnssikkerhet», som også er i tråd med den rådgivende avstemningen som ble holdt blant foreningens medlemmer.

Ut over navneendring ble det gjort en del justeringer av vedtektene for å tilpasse foreningens fremtid som medlem av Delta.

I virksomhetsplanen for 2016 fikk sentralstyret i oppdrag å sluttføre overgangen til Delta, blant annet med å utarbeide ny profil for foreningen. Representantskapet ba også sentralstyret om å øke den regionale aktiviteten ved å besøke flere tjenestesteder.

Nestleder Maria Dokken og styremedlem Erik Klomsten gikk ut av styret. Ny nestleder er Thomas Holde fra Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt og nytt styremedlem er Jens Arne Aanby fra Rogaland sivilforsvarsdistrikt. Lars Erik Holtet fra Oslo og Akershus sivilforsvarsdistrikt ble valgt inn som nytt varamedlem til styret.

Styret i Delta samfunnssikkerhet består nå av:
Leder Jan Arne Karlsen
Nestleder Thomas Holde
Sekretær/styremedlem Trond Åsheim
Styremedlem Birthe Lysne
Styremedlem Jens Arne Aanby