Politisk streik mot endringene i arbeidsmiljøloven 28. januar

YS, LO og Unio oppfordrer sine medlemmer til å delta i den politiske streiken mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. STAFO samfunnssikkerhet ber sine medlemmer om å følge oppfordringen og delta i markeringen ved å streike 28. januar fra klokken 14 til 16.

Bakgrunnen for streiken er at regjeringen ved arbeidsminister Robert Eriksson har foreslått omfattende endringer til arbeidsmiljøloven. YS frykter at dette vil medføre

– Økt bruk av midlertidige stillinger
– Lengre arbeidsøkter og mer pålagt overtid
– Hyppigere søndagsarbeid

På «Mitt arbeidsliv» kan du lese mer om bakgrunnen for streiken.

I motsetning til streik under lønnsoppgjørene, er ikke formålet med en politisk demonstrasjonsstreik å ramme arbeidsgiver. Fagforeningene kan heller ikke pålegge medlemmene å streike og det vil ikke bli utbetalt noe streikebidrag. Politisk demonstrasjonsstreik er ikke en streik i arbeidstvistlovens forstand. Det skal ikke gis plassoppsigelse og det kalles ikke inn til mekling. Det er likevel ikke tvil om at arbeidstakerne har rett til å gjennomføre politiske demonstrasjonsstreiker. Dette er en lang og sikker tradisjon som bygger på rettspraksis fra arbeidsretten helt fra 1920.

Arbeidsgiver vil trekke lønn for deltakelse i streiken.  Ansatte i DSB som deltar skal ikke avspasere, men stemple ut på «Permisjon uten lønn» i TidBank. De som streiker må varsle nærmeste leder i forkant om at de streiker.