Representantskapsmøtet 2015 avsluttet

OLYMPUS DIGITAL CAMERASTAFO samfunnssikkerhet skal bli mer tydelig på sin oppgave med å styrke fagfeltet for samfunnssikkerhet og beredskap og mer aktiv i å rekruttere medlemmer fra disse fagområdene. Forholdet til STAFO skal vurderes. Det er noen av punktene i virksomhetsplanen som representantskapet har vedtatt for 2015.

Under kyndig møteledelse av forbundsleder Ingerid Bjercke, gjennomførte STAFO samfunnssikkerhet hoveddelen av sitt representantskapsmøte i Reykjavik tirsdag 24. mars.

I virksomhetsplanen, som er representantskapets bestilling til sentralstyret, ba sentralstyret om både og forbedre og markedsføre det tilbudet foreningen har til de som arbeider innenfor fagfeltene samfunnssikkerhet og beredskap. Blant annet ble sentralstyret bedt om å bruke av foreningens oppsparte midler til å tilby kurs for foreningens medlemmer i løpet av året.

Foreningens fremtidige organisasjonstilknytning var en sentral del av debatten rundt virksomhetsplanen. Selv om foreningen i dag er meget fornøyd med sin tilhørighet til STAFO, ser representantskapet likevel nødvendigheten av å vurdere hvilken organisasjonstilknytning som vil være best for foreningens medlemmer i fremtiden.  I løpet av året skal sentralstyret gå inn i samtaler med Delta om betingelser for overgang. Det skal utarbeides et beslutningsgrunnlag som skal legges frem for medlemmene i en uravstemming i løpet av høsten. En eventuell utmelding av STAFO vil eventuelt bli gjort før utgangen av året.

Foreningens leder, Jan Arne Karlsen ble, sammen med styremedlemmene Trond Åsheim og Birthe Lysne, gjenvalgt for to år. De øvrige funksjonen velges på neste representantskapsmøt.