Tariffoppgjøret 2015 i havn – Enige om en ramme på drøyt 2,7 prosent

Penger– Vi er fornøyd med å ha kommet frem til en forhandlingsløsning som sikrer medlemmene økt kjøpekraft, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat. Natt til torsdag 30. april ble partene i staten enige om en ramme på i overkant av 2,7 prosent.

Dette er et ansvarlig oppgjør, i tråd med rammen for frontfaget. Vi hadde i utgangspunktet ønsket en større ramme, men den økonomiske situasjonen tilsier at det måtte bli moderate tillegg i år, sier Arnesen.

Det er historisk at vi kom frem til en forhandlingsløsning nesten ett døgn før fristen går ut. Alle parter har vist forhandlingsvilje, sier lederen for YS Stat.

Resultatet ble kr 700,- pr år fra lønnstrinn 19-39 og 0,19 % pr år fra lønnstrinn 40-101. Samlet ramme ble på i overkant av 2,7 %. Se vedlagte protokoll for fullstendig lønnstabell

Tilleggene gis med virkning fra 1. mai.

Det åpnes også for lokale forhandlinger etter HTA 2.3.3, men dette avhenger av at arbeidsgiverne på de forskjellige forhandlingsområdene skyter til penger. Det ble ikke avsatt midler fra det sentrale oppgjøret til lokale forhandlinger.

Det ble også enighet om en felles protokolltilførsel som går på at man i de omstillings- og omorganiseringsprosesser som nå pågår i staten gir tilstrekkelige økonomiske rammer for disse.