STAFO samfunnssikkerhet jubilerer

Foreningens stiftereI 2015 er det 60 år siden forløperen til foreningen, Sivilforsvarets tjenestemannsforening, ble stiftet. Det er imidlertid 30. mars 1965 som regnes som foreningens stiftelsesdato.

STAFO samfunnssikkerhets historie er rimeligvis nært knyttet til Sivilforsvarets historie. I de første årene av oppbyggingen av Sivilforsvaret på begynnelsen av 50-tallet, ble oppgavene i hovedsak utført av politifolk. Mange av befalsstillingene i Sivilforsvaret ble besatt av tidligere politijurister. De fleste av disse var organisert i Norsk politiforbund.

11. februar 1952 ble den første arbeidstakerorganisasjonen for ansatte i Sivilforsvaret etablert. Det var Landsforeningen for Sivilforsvarets embetsmenn (LSE), trolig etter modell av Politiembedsmennenes Landsforening. Nå ble det dårlig med embetsmenn i Sivilforsvaret og foreningen byttet navn til Fastlønnet Sivilforsvarsbefals Forening (FSF) mot slutten av 50-tallet.

Både politiforbundet og LSE/FSF organiserte ansatte ved Sivilforsvarets sentralledelse, ved distrikt (4 regionale organisasjoner), krets eller sentralskole. Ingen av disse organisasjonen virket som et naturlig alternativ for kvartermesterne ved de 13 fjernhjelpkolonnene. Et arbeidsutvalg ble satt ned blant kvartermestrene for å undersøke og vurdere hvilke muligheter som fantes. Resultatet ble at Sivilforsvarets Tjenestemannsforening (ST) ble stiftet, tilsluttet STAFO. Beslutningen ble tatt i desember 1954, men foreningen ble registrert som medlem av STAFO 1. juli 1955. Foreningen startet med 14 medlemmer og en kontingent på femti kroner per år.

I 1964 stiftet medlemmen i Sivilforsvarets Tjenestemannsforening (ST) en ny forening – Sivilforsvarets Befals- og Tjenestemannsforening (SFBT). De valgte Yrkesorganisasjonenes Hovedsammenslutning som sin hovedorganisasjon. Etter noen måneder ble ST oppløst og gikk inn i SFBT. Året etter, 30. mars 1965, slo SFBT seg sammen med Fastlønnet Sivilbefals Forening (FSF) seg sammen med SFBT og dannet foreningen som ble Landsforeningen for sivilt beredskap. Dette er datoen som regnes som foreningens stiftelsesdato. I 2010 byttet foreningen navn til STAFO samfunnssikkerhet.

I forbindelse med jubileumet i 1995 ble det gitt ut et jubileumsskrift, forfattet av Arne Rosness og Odd M. Tangvik. Jubileumsskriftet finner du her om du vil lese mer om Sivilforsvarets og STAFO samfunnssikkerhets historie.