Årets representantskapsmøte legges til Reykjavik

Reykjav’k, Iceland24. – 26. mars møtes tillitsvalgte i STAFO samfunnssikkerhet til representantskapsmøte ved Radisson Blu Saga Hotel i Reykjavik.

I tillegg til representantskapsmøtet, vil det bli holdt kurs og opplæring for deltakerne i aktuelle tema. Det er også lagt inn et besøk til det islandske sivilforsvaret i programmet.