Referat fra representantskapsmøte 2023

Årets representantskapsmøte ble gjennomført 20.-21. mars 2023 på Kiel ferja.

Styret pr. 21. mars 2023 ble som følger:
-leder: Frank Gerl
-nestleder: Vegar Hansveen
-styremedlem: Line Dyre Arnøy
-styremedlem: Roy Arild Rugsveen
-styremedlem: Hanne Melby
-styremedlem: Ola Johansen
-vara styremedlem: Birthe Lysne
-vara styremedlem: Brynjulf Bakklund
Se kontaktinfo under Kontakt / Styret

Les videre

Innkalling til representantskapsmøte 2023

Til PTV, pensjonistrepresentant, æresmedlem og styremedlemmer.

Nå er tiden snart inne for et nytt representantskapsmøte.

Representantskapsmøte 2023 avholdes på Kiel- båten i perioden 20.-22.03.23. Det er reservert 27 plasser.

Vedlagt finner du alle sakspapirene, samt andre dokumenter styret ønsker at dere skal ha for å forberede dere best mulig.
Saksliste for representantskapsmøtet er i henhold til vedtektene §4 pkt. 11.

Vi ber dere om å avholde et medlemsmøte med tema representantskapsmøte. Informere medlemmene om gangen i dette og hva som kommer til å bli diskutert, slik du er best mulig forberedt på møtet og kan snakke på vegne av tjenestestedet du representerer.
Om det ikke har blitt foretatt et valg siden 2021 er det på tide at dette blir gjort.
Vi setter pris på å få en kort referat fra medlemsmøtet.

Les videre

Smart å ta en sjekk!

Det er viktig å velge riktig forsikring, for konsekvensene ved å velge feil kan fort bli store. Derfor har du som Delta-medlem ekstra gunstige priser og gode dekninger fra Gjensidige.

Sjekk forsikringer til medlemspris

Som medlem får du:
• 20 % rabatt på alle individuelle skadeforsikringer
• ekstra rabatter på forsikringer de fleste trenger, som bil-, hus- og reiseforsikring
• tilgang til å kjøpe kollektive forsikringer som for eksempel YS Innbo og YS Livsforsikring som er spesialpriset for våre medlemmer
• 2000 kroner lavere egenandel på bilforsikringen din ved en kollisjonsskade årlig

Kontakt gjerne en rådgiver hos Gjensidige på 915 03100 for en gjennomgang av dine gode medlemsfordeler.

Referat fra sentralstyremøter desember 2020 til april 2021

Her finner dere referater fra sentralstyremøter avholdt mellom desember 2020 til april 2021:

2020-12-15_Referat_Styremøte_Delta_samfunnssikkerhet

2021-01-27_Referat_Styremøte_Delta_samfunnssikkerhet

2021-02-03_Referat_Styremøte_Delta_samfunnssikkerhet

2021-03-22_Referat_Styremøte_Delta_samfunnssikkerhet

2021-04-08_Referat_Styremøte_Delta_samfunnssikkerhet