Forfatterarkiv: Roy Arild

Informasjon om overgang til Delta

Av | 01.02.2016

Kjære medlem av STAFO samfunnssikkerhet Vi håper du hadde en god jule- og nyttårsfeiring, og at alt er vel på din arbeidsplass. Året har kanskje startet kaldt, men det har startet godt. Etter at vi i STAFO samfunnssikkerhet like før jul signerte en avtale med YS-forbundet Delta, har prosessen med å gjøre vår organisasjon større… Les mer »

Innkalling til representantskapsmøte 2013

Av | 26.02.2013

Med henvisning til foreningens vedtekter § 4, pkt. 8 innkalles representantskapet for STAFO samfunnssikkerhet – d.v.s: a) Sentralstyret i STAFO samfunnssikkerhet b) lokal tillitsvalgt ved tjenestesteder med 3 medlemmer eller mer c) valgte felles representanter for tjenestesteder med færre medlemmer d) valgt fellesrepresentant for pensjonistmedlemmene til representantskapsmøte 2013 på Best Western Hotel Majestic Plaza, Praha,… Les mer »