Referat fra sentralstyremøter desember 2020 til april 2021

Her finner dere referater fra sentralstyremøter avholdt mellom desember 2020 til april 2021:

2020-12-15_Referat_Styremøte_Delta_samfunnssikkerhet

2021-01-27_Referat_Styremøte_Delta_samfunnssikkerhet

2021-02-03_Referat_Styremøte_Delta_samfunnssikkerhet

2021-03-22_Referat_Styremøte_Delta_samfunnssikkerhet

2021-04-08_Referat_Styremøte_Delta_samfunnssikkerhet

Enighet etter mekling på overtid: Medlemmene i staten er sikret reallønnsvekst

– Jeg er tilfreds med at vi kom til enighet med staten. Vi har fått et resultat vi kan leve med, og som er på linje med frontfaget.

Deltas nestleder Trond Ellefsen kunne like før klokken 06.00 torsdag morgen konstatere at partene kom til enighet om ny tariffavtale i staten. Dermed er streik avverget.

– Jeg er glad for at staten tok til fornuft og kom oss i møte på viktige punkter hos Riksmekleren. Det så mørkt ut da de ordinære forhandlingene ble brutt, sier Ellefsen.

Det er YS Stat som mekler på vegne av Delta og alle andre forbund i YS som har medlemmer i staten.

Leder Pål N. Arnesen i YS Stat er også fornøyd med å komme i mål.

– De statsansatte får lønnstillegg på linje med det andre grupper har fått, altså i tråd med rammen fra frontfaget på 1,7 prosent, og det er vi tilfreds med. I utgangspunktet avviste Staten alle våre krav, så dette viser at meklingen har vært nyttig, sier han.

Les videre