Forfatterarkiv: Roy Arild

Informasjon om overgang til Delta

Av | 01.02.2016

Kjære medlem av STAFO samfunnssikkerhet Vi håper du hadde en god jule- og nyttårsfeiring, og at alt er vel på din arbeidsplass. Året har kanskje startet kaldt, men det har startet godt. Etter at vi i STAFO samfunnssikkerhet like før jul signerte en avtale med YS-forbundet Delta, har prosessen med å gjøre vår organisasjon større… Les mer »

Innkalling til representantskapsmøte 2013

Av | 26.02.2013

Med henvisning til foreningens vedtekter § 4, pkt. 8 innkalles representantskapet for STAFO samfunnssikkerhet – d.v.s: a) Sentralstyret i STAFO samfunnssikkerhet b) lokal tillitsvalgt ved tjenestesteder med 3 medlemmer eller mer c) valgte felles representanter for tjenestesteder med færre medlemmer d) valgt fellesrepresentant for pensjonistmedlemmene til representantskapsmøte 2013 på Best Western Hotel Majestic Plaza, Praha,… Les mer »

YS Medlemskort med MasterCard

Av | 22.09.2011

YS tilbyr deg medlemskort, med eller uten MasterCard. Du kan oppgradere ditt medlemskort med MasterCard uten at det koster noe ekstra. Medlemsfordeler med Mastercard Høy sparerente fra første krone Gunstig kredittreserve Kan brukes i hele verden Gebyrfrie varekjøp Gebyrfri nettbank Ingen årsavgift Les mer om kortet

Minneord om Bjørn Skramstad

Av | 15.08.2011

Fra Odd M. Tangvik  har STAFO samfunnssikkerhet mottatt disse minneord, og vi velger å gjenngi de i sin helhet på vår side: I tillegg til formannens minneord, vil jeg fortelle litt om mitt samarbeide med Bjørn og om omstendighetene rundt formannsvalget i 1978.  På den  tiden var jeg både sekretær, nestformann og i formannens fravær … Les mer »

Bjørn Skramstad til minne

Av | 23.05.2011

Bjørn Skramstad døde 15. mai på Tønsberg sykehus, etter et lengre tids sykeleie. Han ble 65 år. Bjørn ble født på Rena, hvor han også hadde sine første barneår. Siden flyttet familien til Elverum. Han fikk sin utdanning i Forsvaret, som sambandsingeniør på Jørstadmoen. Sine første arbeidsår hadde han på en av forsvarets sambandsstasjoner på… Les mer »