Møte med Delta region Sør-Øst-Oslo, Viken og Vestfold og Telemark

Delta Samfunnssikkerhet ved styrets representanter hadde dagsmøte onsdag 04.10.2023 med Delta Region Sør-Øst – Oslo, Viken og Vestfold og Telemark ved spesialrådgiver John Kjetil Wang Hansen.

Regionkontoret arbeider til daglig med opplæring og veiledning av Deltas tillitsvalgte i regionen, og bistår tillitsvalgte og medlemmer. Regionkontoret arbeider også med praktisk tilrettelegging av lokale og regionale aktiviteter. Regionen har kontorer i Oslo og Tønsberg.

Agenda for dagen var:
• Hva er Delta?
• Bistand til medlemmer
• Regionkontorets oppgaver og kontaktpunkter
• MO- avtalene
• Medlemsregisteret
• HTA/ AML/ Statens personalhåndbok
• Styrerollene
• Delta.no

Vi takker for en innholdsrik og utfyllende dag.

På vegne av styret
Frank, Vegar & Hanne