Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte 2024

Med henvisning til foreningens vedtekter §4, pkt. 8 innkalles representantskapet for Delta samfunnssikkerhet.
Det ekstraordinære representantskapsmøte blir avholdt digitalt på Teams mandag 6. mai fra kl. 12-14.
Representantskapet består av:
a) Styret i Delta samfunnssikkerhet
b) Plasstillitsvalgte
c) Valgt fellesrepresentant for pensjonistmedlemmene

Oppdatert 05.04.2024:
Oppdatert – Sakdokument ekstraordinært representantskapsmøte 2024