Årets representantskapsmøte

PrahaRepresentantskapsmøtet er i år lagt til Praha i Tsjekkia. Det holdes 10. – 12. april på Best Western Hotel Majestic.

I tillegg til det ordinære representantskapsmøtet vil det også være opplæring av tillitsvalgte. Tema for dette årets kurs er inkluderende arbeidsliv. Thomas Kehlet fra  NAV arbeidslivssenter Vestfold vil holde kurs om temaet «Partenes roller og oppgaver i arbeidet med samarbeidsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA)»

Representantskapet er det høyeste styrende organet i STAFO samfunnssikkerhet og består av sentralstyret, lokalt tilllitsvalgte på arbeidplasser som har tre medlemmer eller mer, en fellesrepresentant for fylkesmannsembeter med mindre enn tre medlemmer og en for tilsvarende arbeidsplasser innen Sivilforsvaret og en representant for pensjonistmedlemmene.

Her finner du kart over Praha og hotellet