Innkalling til representantskapsmøte 2013

Med henvisning til foreningens vedtekter § 4, pkt. 8 innkalles representantskapet for STAFO samfunnssikkerhet – d.v.s:
a) Sentralstyret i STAFO samfunnssikkerhet
b) lokal tillitsvalgt ved tjenestesteder med 3 medlemmer eller mer
c) valgte felles representanter for tjenestesteder med færre medlemmer
d) valgt fellesrepresentant for pensjonistmedlemmene

til representantskapsmøte 2013 på Best Western Hotel Majestic Plaza, Praha, 10-12. april 2013.

Se innkallingen her: Innkalling_representantskapsmote_2013