Representantskapsmøte i Dublin 1. – 3. april.

Dublin 3

 

 

 

 

Representantskapet møter i Dublin 1. – 3. april.

Representantskapet er det høyeste organet i STAFO samfunnssikkerhet. Representantskapet består av foreningens sentralstyre, lokalt tilllitsvalgte og fellesrepresentanter for tjenestesteder som har for få medlemmer til å ha egen tillitsvalgt og en representant for pensjonistmedlemmene.

Representantskapet bestemmer hva foreningen skal arbeide med frem til neste representantskapsmøte, og fastsetter budsjettet for foreningen. Det er også representantskapet som bestemmer hvordan vedtekter og prinsipprogram skal se ut. Dette blir gjort på det årlige representantskapsmøtet.

Årets representantskapsmøte legges til  Cassidy Hotel i Dublin 1. – 3. april.

Representantskapsmøtet er også en anledning til opplæring av de mange dyktige tillitsvalgte i STAFO samfunnssikkerhet. I år vil tema for kurset være statlige beslutningsprosesser med utgangspunkt i arbeidet med NOU 2013:5 «Når det virkelig gjelder…» ved utvalgsmedlem Ann Christin Olsen-Haines.

Det vil også bli besøk fra det det irske sivilforsvaret.

Innkalling til representantskapsmøtet