Lønnsforhandlingene i DSB avsluttet

Etter en kort forhandlingsrunde, som kanskje lignet mer på lunsj-forhandlinger, er årets oppgjør i havn. STAFO-medlemmene fikk 20 lønnstrinn fordelt på 19 medlemmer. 9 av disse er blant organisasjonens andel av potten, mens 10 er gitt av arbeidsgivers pott.

Arbeidsgiver vil sende ut resultatet i løpet av noen dager. For foreningene er det sperrefrist frem til fredag.