Informasjon om overgang til Delta

Av | 01.02.2016

Kjære medlem av STAFO samfunnssikkerhet

Vi håper du hadde en god jule- og nyttårsfeiring, og at alt er vel på din arbeidsplass.

Året har kanskje startet kaldt, men det har startet godt. Etter at vi i STAFO samfunnssikkerhet like før jul signerte en avtale med YS-forbundet Delta, har prosessen med å gjøre vår organisasjon større og sterkere virkelig skutt fart. Vi ser nå at våre medlemmer vil få tilgang på et langt bredere tilbud enn hva vi har vært vant til å kunne tilby, både når det gjelder forhandlinger, juridisk bistand, kommunikasjon og generell rådgivning. Vi har fått meget gode vilkår i overgangsfasen, og opplever at vi er svært velkomne inn i Deltas organisasjon. Flere av våre medlemmer har tidligere benyttet seg av blant annet advokattjenestene i Delta.

Delta er for ordens skyld med sine i dag 70.000 medlemmer det desidert største forbundet i YS, og den femte største fagforeningen i Norge.

I STAFOs representantskap i november ble det helt tydelig at et mindretall av foreningene i STAFO ikke ønsker å melde seg inn i Delta. Det har vi all respekt for. Disse foreningene vil drive STAFO videre slik de selv mener er best for dem. Vi ønsker dem selvsagt lykke til i det arbeidet, og vi håper dette er et valg som er til det beste for deres medlemmer.

Les videre