Stortinget ser på beredskapen i Sivilforsvaret

Kontroll- og konstitusjonskomiteen ser på beredskapen i Sivilforsvaret. Ønsker innspill fra STAFO samfunnssikkerhet.

Stortingets kontroll- og konsitusjonskomié ser nå på beredskapen i Sivilforsvaret. Det skal holdes en kontrollhøring 24. oktober. STAFO samfunnssikkerhet er i den forbindelse bedt om å komme med sine synspunkter på en del problemstillinger.

De problemstillingene det dreier seg om er blant annet omorganisering og fornying av utstyr, styrkeoppsett, øving og opplæring og Sivilforsvarets evne til å yte operativ støtte til redningsetatene.

Henvendelsen er videresendt til lokale tillitsvalgte innen DSB. STAFO samfunnssikkerhet er bedt om å svare innen utgangen av fredag 21. oktober.

Du kan lese mer på nettsiden til Kontroll- og konsitusjonskomiteen.

http://stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Komiteene/Kontroll–og-konstitusjonskomiteen/Initiativsaker-2009-2010/Sivilforsvaret/