STAFO svarer Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har fått svar fra STAFO samfunnssikkerhet. Komiteen har utarbeidet seks problemstillinger som STAFO har uttalt seg om.

Problemstilinger
Kontroll- og konstitusjonskomiteen spør blant annet om Stortingets forutsetninger knyttet til Sivilforsvarets oppgavestruktur og utstyrssituasjon er oppfylt og hvordan sivilforsvarskonseptet i St. meld. 22 er realisert.

Det spørres videre om regjeringens fremdriftsplan for å sikre tilstrekkelig fart i utskifting av utstyr og fremdriften i omstillingen av styrkestrukturen. Det spørres også om øvingsaktiviteten Sivilforsvarets evne til å yte operativ støtte til nød- og redningsetater.

Stolt over Sivilforsvaret
I svaret understrekes det at Sivilforsvaret er en etat som de ansatte er stolte over og at de tjenestepliktige gjør en innsats ut over det som kan forventes. Sivilforsvaret har noen konsepter som fungerer godt. Når Sivilforsvaret kan levere til tross for manglende oppfølging fra regjeringen, skyldes dette at tjenestepliktige yter en innsats langt ut over det de har plikt til. Mannskap må ofte stille med egne kjøretøy for å transportere personell og utstyr ved innsatser. Mange bruker av fritid og egne ressurser for å kompensere for manglende øvelser

Bekymret over manglende oppfølging
På den andre siden uttrykker STAFO samfunnssikkerhet bekymring over at det mangler oppfølging fra regjeringen. Sivilforsvaret er ikke lenger en ressurs ved komplekse og langvarige hendelser. Manglende øvelser og skjerpende HMS-krav gjør at Sivilforsvaret kun kan delta i enkle oppdrag. I svaret ble det også sagt at uten bedre oppfølging vil ikke Sivilforsvaret overleve.

Den omstillingen som er beskrevet i St. meld. 22 krever en investering på 162 millioner. De siste tre årene har regjeringen gitt 5 millioner hvert år. På grunn av en ekstrabevilgning i år og salg av eiendommer vil fornyelsen nå bare ta 19 år i stedet for 32.

Kontrollhøring
Kontroll- og konstitusjonskomiteen har kontrollhøring mandag 24. oktober hvor blant annet fire distriktssjefer og direktør Jon Lea er innkalt. Høringen er åpen for publikum.

Henvendelse fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Svar til kontroll- og konstitusjonskomiteen

Én tanke om “STAFO svarer Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité

 1. Vi er mange tjenestepliktige (tror de fleste) som også er stolt over å tjenestegjøre i Sivilforsvaret. Men som STAFO beskriver det, så hadde det ikke vært noe oppegående og operativt Sivilforsvar i Norge, om det ikke hadde vært for den enorme innsatsen på frivillig basis som vi tjenestepliktige gjør. Det er vel neppe noen annen statlig etat i dette landet som det omtrent forventes at de ansatte/tjenestepliktige skal f.eks bistå med private kjøretøy. Hvilken polititjenestemann, befal/soldat (forsvaret/HV) ville tatt sin egen private bil for å frakte ut kollegaer, utstyr etc. i en krig/aksjon. Det har vel aldri skjedd, og det kommer vel aldri til å skje.

  Etter min mening, så er 162 millioner overhodet ikke nok til å dekke det investeringsbehovet som vårt «akterutseilte» Sivilforsvar har. Her er det mer snakk om milliarder. Og det har Norge (et av verdens rikeste land) råd til. Til tross for dette, så står vi på, yter mye mer enn det vi kanskje burde (ut i fra det som er gitt oss til disposisjon av utstyr (gjelder også kjøretøy). I forsvaret får soldatene sitt «eget» våpen, sin egen sekk med personlig utrustning etc… I Sivilforsvaret blir det kjøpt inn og fordelt kanskje (i de fleste tilfeller 3-4 stk av div. utstyr som må deles på HELE Figgen. Hva om en tropp i forsvaret får 3-4 geværer på deling. Blir det krig da, så ville det blitt en kort krig… Det er kanskje ikke en rett sammenligning, men det setter litt perspektiv på tingene.

  Vi vet at det ikke er DSB/Sivilforsvaret som styrer midlene, men politikerne, og her har de bevilgende myndighetene virkelig en jobb å gjøre.

  Med hilsen
  FIG Tromsø
  Arne Nik. Karlstad
  FIG-leder

Det er stengt for kommentarer.