Lokale lønnsforhandlinger i DSB avsluttet

Forhandlingene i DSB ble avsluttet torsdag formiddag. Resultatet sendes nå over til arbeidsgiver som vil kunngjøre resultatet til de som er berørt av forhandlingene.

STAFO samfunnssikkerhet er fornøyd med det totale resultatet av forhandlingene. Fordelingen av potten bidrar til å utligne en del av de uønskede forskjellene. Det er likevel fortsatt medlemmer som man kunne ønske hadde blitt tilgodesett med mer enn det årets forhandlinger ga, men størrelsen på oppgjør gir ikke rom til å tilgodese alle. Det vil derfor, i år som alltid, være både vinnere og tapere.

Fagforeningene har i sperrefrist til 23. oktober og kan ikke meddele resultater til sine medlemmer før det.