Hvem blir årets tillitsvalgt?

STAFO samfunnssikkerhet har mange tillitsvalgte som gjør en ekstra innsats for sine kollegaer hver dag. Det bør belønnes.

Sentralstyret ber derfor medlemmer om å komme med forslag på tillitsvalgte som de mener har utmerket seg på en god måte. Det kan for eksempel være fordi de har vært nyskapende, har oppnådd resultater eller har stått i motvind for sine medlemmer.

Kjenner du en tillitsvalgt som fortjener en pris, så la sentralstyret få vite om det. Send en e-post til post@deltasamfunnssikkerhet.no og fortell hvorfor du mener vedkommende fortjener tittelen «Årets tillitsvalgt». Gjør det helst i dag, men før 1. april. Sentralstyret vil vurdere de innkomne forslagene. Prisen blir delt ut på representantskapsmøtet 10. – 12. april.