Undersøkelse om holdninger til nærmere samarbeid mellom heimevern og sivilforsvar

Arbeidstakerorganisasjonene innenfor samfunnssikkerhet og beredskap å få vite mer om holdningene til samorganisering av heimevern og sivilforsvar. Invitasjon til deltakelse i spørreundersøkelse.

Bakgrunnen for denne undersøkelsen er oppslag i media om mulig nærmere samarbeid mellom Heimevernet og Sivilforsvaret.

Du kan delta i undersøkelsen vedå følge denne lenken: http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=DQVP62CAC5C5

Her kan du lese mer om saken:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/pressesenter/pressemeldinger/2012/styrket-samarbeid-mellom-sivilforsvaret-.html?id=673485

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/oslobomben/artikkel.php?artid=10078528&fb_comment_id=fbc_10150825115149741_25032551_10150825696709741#f3a89fc546a5ed8

Her kan du se foreløpig resultat av undersøkelsen: http://www.survey-xact.dk/report/shared/bb3e10c4-335a-4b05-837c-12f0c3b75cc9